Sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều chủng loại như : ván lạng , ván dăm , gỗ tròn , gỗ xẻ … Cung cấp cho các lĩnh vực công nghiệp , xây dựng , nội thất , bao bì , đóng gói …
Trang thiết bị hiện đại , cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp , đội ngũ kỹ thuật lành nghề công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm có chất lượng cao , giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Cùng nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã phát triển được thị trường gỗ dán vững chắc tại Việt Nam...Sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều chủng loại như : ván lạng , ván dăm , gỗ tròn , gỗ xẻ … Cung cấp cho các lĩnh vực công nghiệp , xây dựng , nội thất , bao bì , đóng gói …
Trang thiết bị hiện đại , cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp , đội ngũ kỹ thuật lành nghề công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm có chất lượng cao , giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Cùng nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã phát triển được thị trường gỗ dán vững chắc tại Việt Nam...

Dịch vụ khác