GIỚI THIỆU 

     DNTN Thái Bình I được thành lập ngày 14/03/2001. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số : 4701000279 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp.
      Địa chỉ: Ấp Hương Phước – Xã Phước Tân – Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
      Fax : (0251) 3 930 688
      Website: www.thaibinh1.com 
      Email: info@thaibinh1.com   -  ketoan@thaibinh1.com

      Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Vinh

Giới thiệu